Bog i "Pravda" i vreme "Za Naplatu"

19.06.2013. Tumačenje RS Bogom

Zbog toga što Razgovori s Bogom ističu da ‘’ne postoje takve stvari kao Ispravno i Pogrešno’’, ljudi me često pitaju : ‘’Da li onda ne postoji ‘pravda’ u Carstvu Božjem?’’ Kako sam ja razumeo poruke iz RSB? Odgovor je ‘’ne’’. Ne na način na koji mi to shvatamo.

Ipak kako bi u potpunosti odgovorili na pitanje moramo, najpre, da definišemo šta podrazumevamo pod ‘’Božjim Carstvom’’. U najtačnijem smislu što je i jedini smisao o kojem želim da pričam, sve što postoji je Božje Carstvo – a to uključuje, naravno, i život na Zemlji. Što bi značilo da ne postoji ‘nePravda’na Zemlji.

Postoji veliki broj ljudi koji bi se složili sa time. Rekli bi da ‘pravda’ koju vidimo na Zemlji često, nije uopšte stvarna ‘pravda’ , već rezultat procesa na koji utiče (ukoliko ne manipuliše) Sistem. Niko se ne bi ozbiljno složio, na primer, da na ovoj planeti izvanredno bogatog iskustva, sve u svemu, postoji drugačija vrsta pravde u odnosu na užasno siromašnu – i ponudio makar jedan očigledan primer. A postoji još više.

Ipak upravo oni koji žude za pravdom na Zemlji, i ne mogu je naći, su oni koji doživljavaju makar neku malu utehu u saznanju ili mišljenju kako će biti Pravde na Nebesima. Veoma mi je teško da im objasnim da tako neće biti. Ne na način na koji je ‘pravda’ shvaćena na Zemlji. Ni na bilo koji način, zapravo.


Kako bi ‘pravda’ bila deo ‘sistema’ stvari na Nebesima trebalo bi da postoje neki ‘zakoni’ koji se mogu prekršiti – i neko ko bi bio povređen njihovim kršenjem. Ništa od toga ne postoji u Raju. E sad, postoje oni koji kažu, ‘’Da, ali obe stvari postoje na Zemlji! Sistem Pravde na Nebu je relevantan za sistem života na Zemlji, ne života ne Nebu. Život na Nebu je nagrada za pravedan život na Zemlji. A život u Paklu je kazna ako ne činimo tako. To je ‘naplata’za one koji su prouzrokovali drugima bol i patnje.’’


Ali pitam vas, šta je sa osobom koja uopšte ne prouzrokuje bol i patnje drugima? Da li će osoba koja je bila ljubazna, brižna, saosećajna, puna razumevanja, darežljiva, puna oprosta, i koja bezgranično voli sve automatski dobiti nagradu na Nebu?


Ne mora da znači, neki bi rekli. Ne ukoliko osoba ne veruje u Boga na ‘pravi’način. Ako on ili ona ne veruju, onda nijedna količina ljubaznosti ili dobrote, saosećanja ili ljubavi koju emituju dok su ovde na Zemlji neće značiti na bilo koji način. Oni će ipak otići u Pakao, jer su uvredili Boga.

I onda, neki kažu, postoji jedan Sistem Pravde na Nebu koji nema ništa sa tim da li neko povredi ili udari drugog na Zemlji. To ima veze sa tim dali neko povredi Ili udari Boga, koji živi na Nebu, a beleži događanja na Zemlji i brine da se ‘pravda sprovodi’na jedan ili drugi način, sada ili posle smrti.


Neki kažu da količina ‘’kazni’’ koje Bog sa Neba izriče, zavise od ozbiljnosti ‘grehova’koji se počine na Zemlji. Mali gresi- nešto kao duhovni prekršaji - se kažnjavaju uz ograničene količine patnji koje nameće Bog, na mestu koje neki nazivaju Čistilište. Ali Stvarno Veliki Gresi su kažnjavani beskrajnim prokletstvom u Paklu.

A neki kažu da neverovanje u Boga na Pravi Način je jedan od Stvarno Velikih Greha. U stvari, neki kažu, da je Najveći.


Ne može se počiniti veća uvreda Boga od te. Čak i ubica koji se pokaje može ući u raj, što sveštenici rutinski govore osuđenicima na Smrtnoj Kazni. Ali ako ubica koji se pokaje ne veruje u Boga na Pravi Način nema nikakve šanse. Tako da je to najveća uvreda.
Ovo je prikaz toga kako su neke religije ovo objasnile; ovo je doktrina koju su neki naučili. i o svemu ovome ćemo još više diskutovati u sledećem tekstu.
.
 

Komentari