Bog vam nikada neće bilo šta oprostiti

19.06.2013. Tumačenje RS Bogom

Ovo je važno. Molim vas pročitajte…
Ako mislite da će vam Bog oprostiti bilo šta ‘’loše’’ što ste uradili, opasno se varate. Razgovori s Bogom nam kažu da vam Bog nikada neće oprostiti ništa.

Pročitajte ovo, nikada. Kao nikada ikada. Za bilo šta.


Ništa neće biti uvažavano ma koliko se molili, neće se važiti ma koliko preklinjali, neće se važiti, koliko puta kleknete i molite za milost. Bog vam nikada neće bilo šta oprostiti, nikada.
Ako tragate za Božjim oproštajem, na pogrešnom ste mestu.

E sad, postoji veoma dobar razlog što vam Bog nikada neće oprostiti. Jer Bog nema šta da vam oprosti. Nikada niste počinili išta u vašem životu što ne bi zadovoljilo Boga. Nikada niste počinili išta što bi razljutilo Boga. Nikada niste počinili išta što bi oštetilo ili povredilo Boga.


Da li verujete u Božanstvo koje može ili ima bilo kakav razlog da bude nesrećno? Da li verujete u Božanstvo koje bi ili može da ima razlog za ljutnju? Da li zaista zamišljate da Bog ovog Univerzuma ( što nam današnji naučnici govore je ustvari jedan univerzum Univerzuma… jednog Multiverzuma!) mogao stvarno biti povređen ili oštećen na bilo koji način… od nečeg toliko malog što ste Vi Malo Stariji uradili?

Pa ne, mogli bi ste reći: Bog ‘’ne kažnjava’’ ljudska bića jer su Ga uvredili. Bog presuđuje i kažnjava ljude jer to zahteva Savršena Pravda.

Kod nekih umova to ima smisla, I pomaže ljudima da shvate Boga Koji Potpuno Voli, Strašnog Božanstva koji će osuditi Njegovu decu na večne I neopisive muke zbog njihovih ‘’uvreda’’. Ipak da li ste ikada čuli ovu frazu ‘’Ne postoji Pravda…? ‘’ E pa tako je na Nebu. Jednostavno ne postoji Pravda. A razog nepostojanja ‘’pravde’’ je taj što ceo concept Pravde zavisi od postojanja Dobrog&Lošeg. I ne postoje stvari kao što su Dobro i Loše. To je apstraktno, hipoteza, potpuno stvorena u umu Ljudi. I izvrnuta je do neprepoznavanja čak i u njenom zamišljenom obliku.


Razlog što ‘’pravda’’ ne postoji na Nebu je to što je na Nebu sve Savršeno. Takođe, sve je Savršeno ‘’na Zemlji, kao što je i na Nebu’’. Jer je Zemlja deo Neba… a mi samo to ne znamo.
Nikada niste počinili nešto što bi zahtevalo da vas Bog kazni u ime ‘’pravde’’. Da li zahtevate ‘’pravdu’’ u sličaju 18-mesečne bebe koja je oborila vazu staru 200 godina i koja je pripadala nezamenljivoj Porodici Heirloom? Da li nju kažnjavate sa večnom odvojenošću od njenog Izvora Života i Ljubavi?

Da li mislite da su ljudi mnogo više od 18-mesečnih beba u Životu Kosmosa, i u Umu Boga? Vi mislite da nas Bog vidi kao potpuno svesne, potpuno probuđene, kompletne sveznalice, beskrajno mudra bića koja su potpuno odgovorna za svaku svoju misao, reč I delo u Stvarnosti u kojoj Sve znaju i shvataju?

Da li smatrate da su ljudska bića koja su na vrhu Procesa Evolucije, koji stvara Živa Bića u Univerzumu? Ili da li je moguće da mi nemamo predstavu o tome šta se događa ovde, ni najmanju predstavu o Realnosti u kojoj sebe nalazimo, i da se tek sada rađamo u Kosmičkoj Zajednici Živih Bića?

Kada bi ovo drugo bilo tačno, mislite li da bi tako pravedan i Bog pun vrlina kažnjavao nas na Večno Prokletstvo i Večne Muke u Vatrama Pakla jer smo počinili ono što čak i možemo nazvati dečijom greškom ako smo svedoci toga da smo tek ‘’prohodali’’?


Šta vi mislite kakva vrsta ‘’Boga’’ postoji, uopšte…?Da li mislite da smo zaista Deca jednog Nižeg Boga?


 

Komentari