Da li je slaganje sa Bogom "dosadno"?

19.06.2013. Tumačenje RS Bogom

Moj prethodnii tekst je na temu Ko i Šta Je Bog… I pošto pratim šta sam pisao, evo gledišta koje nam je jedan čitalac ponudio…

Komentar od Buzz-a

Predmet ovoga je dosadan jer se svi slažu sa tim.

Dakle ono što ja ‘’dobijam’’ iz ovog je, ukoliko napišem nešto u vezi čega postoji ‘’neslaganje’’, ono što napišem je ‘’dosadno’’. A ironija je u tome da kada pišem o nečemu o čemu postoji ‘’neslaganje’’ (kao što su moje političke priče u proteklim danima) , kritikuju me ovde i na Facebook – u (mnogo fb članova čita ovdašnje članke i šalje svoje komentare), jer ja ostajem pri mojoj ‘’misiji’’ kao duhovni učitelj’’ i jer ‘’ biram stranu’’ u političkim i društvenim problemima.

Sve se svodi na ovo, ‘’Izgubiš li glavu, izgubio si sve.’’Naravno, to nije stvarno, u mom umu, igra ‘’ pobedi ili izgubi’’, a ja to ne vidim tako. Ja jednostavno podelim ono što osećam u svom autentičnom iskustvu, i puštam ‘’da se stvari slobodno odvijaju’’. Ali ironično mi je to što bilo da pišem o stvarima sa kojima se ljudi slažu, ili o stvarima sa kojima se ljudi ne slažu, nekako ‘’ne radim to kako treba’’.

Mi smo jedna interesantna vrsta, nismo li…?
I lično sam malčice tužan jer nešto što sam napisao se svrstava pod kategoriju stvari sa kojima se ljudi slažu, a to je označeno kao ‘’dosadno’’. Što me navodi na jedno pitanje…
Da li je slaganje dosadno?

Da li je razlog da ljudska bića ponekad aktivno žude za neslaganjem i konfliktom? Ipak zar nije ‘’postizanje saglasnosti’’ cilj koji se postavlja za važna pitanja. Da li je ‘’dosadno’’ ako Kongres postigne sporazum sa Predsednikom Obamom o tome kako da se izbegne ‘’fiskalna kriza’’ koja je sada kada su konačno prošli izbori, ‘’glavna tema ‘’ svih vesti i uživo emisija i koja je u svim novinama i ovonedeljnim magazinima?


Moram reći, Bio sam malo iznenađen kada sam video da slaganje sa idejom o tome Ko i Šta Je Bog, jedna inteligentna osoba smatra ‘’dosadnim’’. Kako, ako je ovo mišljenje ljudi, da se ikada uzbudimo zbog Boga, zbog Života, zbog Nove Duhovnosti, i zbog novog načina ljudskog bića? Samo ako se ne slažemo s tim? I kako da podelimo sa drugima to što se naziva ‘’dosadno’’ i da ga načinimo uzbudljivim, inspirativnim i intrigantnim?

Da li je Buzz-ova reakcija tipična za večinu čovečanstva? Šta vi mislite? Da li naša vrsta treba da posmatra, ako ne i da stvara, neslaganje kako bi privukli interesovanje za komentare, zapažanja, i poruke a da svi imaju koristi od njihovog širenja?
Šta vi mislite o tome…?
 

Komentari