Hej, čekajte malo! Ne postoji mesto zvano Pakao??

20.06.2013. Tumačenje RS Bogom

Razgovori s Bogom slavno ističu da ne postoji mesto zvano Pakao. Da li je moguće da je to istina?

Prema pokojnom papi Jovanu Pavlu II, moguće je. Njegova svetost Jovan Pavle II na audenciji pape 28. jula 1999 je rekao je da ne postoji mesto zvano Pakao.
 

Papa je rekao da ljudi moraju biti oprezni kada tumače biblijske opise pakla, koji su po njemu simbolički i metaforički. ‘’Neugasiva vatra’’ i ‘’peć koja gori’’ o kojima Biblija kazuje ‘’ ukazuju na potpunu frustraciju i prazninu u životu bez Boga,’’ on je rekao. Drugim rečima, Pakao je stanje uma, ili stanje postojanja, a ne fizičko ili čak metafizičko ‘’mesto’’ na koje Bog šalje ljude koji su ‘’loši’’.
 

A kada ovo stanje postojanja nije nešto gde Bog šalje duše, onda Papa kaže, Takvo stanje je ‘’samonametnuto’’. Iznenadivši široku svetsku javnost, on je objavio da ‘’ Prokletstvo se ne može pripisati kao Božja inicijativa, jer uz njegovu milosrdnu ljubav on ne može želeti ništa drugo do spasenje bića koje je stvorio.’’
 

Večno prokletstvo ‘’ nije kazna naneta od Boga spolja,’’ papa je nastavio dalje. ~~Ali ljudi, koji su pozvani na to da slobodno odgovaraju na Boga, nažalost mogu izabrati da odbiju njegovu ljubav i oprost definitivno, i da sami sebe zauvek uklone iz radosne zajednice sa Bogom’’, papa je rekao.
Onda šta je doktrina Pakla, ili Hada, ili Prokletstva o kojima toliko religija na zemlji propoveda? Da li je to stvarno? Na šta se odnosi? Jer ne govore samo rimokatolici o večnom prokletstvu. Ovo učenje, hoću da ponovim, treba da ‘’ ukaže na potpunu frustraciju i prazninu u životu bez Boga, ‘’ rekao je Jovan Pavle. Slažem se sa izjavom ovog svetog ćoveka da život bez Boga sigurno može da izgleda kao pakao.


‘’Više od mesta, pakao je i situacija u kojoj se nađemo pošto smo se slobodno i potpuno odvojili od Boga, izvora života i radosti,’’ rekao je papa.


Interesantno je to, da u nijednoj njegovoj replici papa nije ukazao da će osoba koja ne prihvati Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja biti lišena od našeg Božanstva kao ‘’slobodno i potpuno odvojena od Boga’’, Ovo nam izgleda ostavlja otvoreno pitanje na to da li Musliman ili Jevrejin ili Budista ili članovi bilo koje druge religije ili sistema verovanja mogu ‘’dospeti Na Nebo’’.

Papa takođe ništa nije kazao o ponašanju osobe, dok je na zemlji, na zabranu od neodricanja Božje ‘’ ljubavi i oproštaja upotpunosti’’ I stoga ‘’ ne otklanjanja sebe zauvek iz radosne zajednice sa Bogom’’.


Drugim rečima, ako predpostavimo da osoba može biti ‘’loša’’ dok je na Zemlji i da opet ‘’dospe na Nebo’’ prosto, ako prihvati ‘’Božju ljubav i oproštaje.’


Papa je takođe skrenuo sa standradne Hrišćanske teologije (i još isto sa nekoliko većih teologija) na drugačiji šokirajući način. Ako pitate bilo kog popa, lamu ili sveštenika ili bilo koga drugog pitate da li užasno loši ljudi koji se ne kaju, nikada ne traže oproštaj, i ostaju ružni i surovi do kraja, idu u pakao , oni će vam odgovoriti, ‘’Pa, naravno da idu! Šta misliš da mi pokušavamo da vam kažemo???’’ Ali papa je imao iznenađujuće drugačiji odgovor. Rekao je; Da li ljudska bića odlaze u pakao ili ne ‘’ostaje stvarna mogućnost, ali to je nešto što ne možemo znati.’’


To je nešto što ne možemo znati???Wau, kakav veliki ustupak duhovnog vođe svetske crkve sa milijardu sledbenika koje su učili upravo suprotno od toga – da mi možemo biti sigurni u to – već vekovima.

Dok je delio svoje ideje o svemu ovome u julu 1999, Papa Jovan Pavle II – još tad slabog zdravlja – izgleda da je konačno razmišljao o paklu i prokletstvu u poslednjim mesecima pre njegove smrti. U tim neverovatnim obraćanjima publici, njegovi komentari su zvučali neverovatno bliski kao neke poruke iz Razgovora s Bogom, koji takođe podučava da ne postoji mesto kao što je pakao… I da duboka nesreća može proizaći iz života ( na Zemlji ili u daljnjem ) bez Boga, ali da je život uz unutrašnje prihvatanje Boga kao stvarnog i autentičnog Prisustva u Univerzumu i ne može proizvesti nesreću u ničijem iskustvu – bez obzira na to šta takav život sadrži.


Ipak, postoji jedna poruka iz Razgovori s Bogom koju Papa nije sagledao.Papa nije rekao ono što RSB nedvosmisleno ističe : Bog vam nikada neće ništa oprostiti.
A o tom učenju ćete naći tekst u Tumačenju RS Bogom..
 

Komentari