Ko i šta je Bog?

19.06.2013. Tumačenje RS Bogom

Razgovori s Bogom su dati čovečanstvu kako bi dali odgovore na Najveća Životna Pitanja. I najveće od svih naših Najvećih Pitanja je, I nastavlja da bude : ‘’Ko i šta je Bog?’’

Većina nas jasno shvata da Bog nije veoma veliki i zgodan čovek na nebu, sa dugom belom bradom i leprušajućom odorom, koji sedi na zlatnom tronu u jednoj ukrašenoj sobi, okružen lepršavim anđelima.
 

Ipak, dok nam je jasno da Bog nije to, ni približno ne shvatamo šta je Bog.
Pa hajde da vidimo šta Bog ima da kaže na jednu temu.
 

U Razgovorima s Bogom, Bog jasno ističe da je Bog bez oblika, pola ili supstance na način na koji mi to shvatamo. Bog je, više, ono od čega su sve stvari stvorene. On je Ta Suštinska Suština od koje je sve što postoji sastavljeno. Ta suština sadrži Uzvišenu Inteligenciju. I Potpunu Svesnost. I Potpunu Moć.
 

On je sveprisutan i sveznajući. Ona je svuda jer je sve što postoji na bilo kom mestu. Zna sve jer bez toga što zna, ništa što postoji ne bi moglo postojati. On je Izvor i Ta Supstanca zajedno, On je Stvaralac i Stvoreni.


On je uvek bio, jeste, i uvek će biti. Ne poznaje početak ni kraj. Ne postoji ništa izvan njega i ne postoji ništa što postoji unutar njega bez njega. To jest, jednostavno, ne postoji ništa što nije Bog.
Ta Suštinska Suština koristi Sebe da stvori ponovo Sebe, i poziva na Sebe da ojača Sebe.


Ne treba mu ništa, ne zahteva ništa, ne traži ništa, ne kažnjava nikog. Jer šta bi mu To moglo trebati? Šta bi u bilo kom slučaju zahtevao? Zašto bi bilo šta zahtevao? I kome – molim vas kažite, kome na svetu – bi naređivao i kažnjavao?


To što ima sve i što jeste sve, i želi, i ne treba mu ništa, ima samo jednu želju: da izrazi i spozna Sebe kroz veličanstveno iskustvo samog Sebe… I da stvori tu mogućnost.

To je razlog zašto je stvoren život kakav poznajemo.


Svako živo biće, koje je zakoračilo u život mogućnosti, je postiglo sve stvari koje mi kao ljudska vrsta kažemo da želimo da postignemo. A to su postigli bez povređivanja, bež ošteta, bez ubijanja. Mi kažemo da su oni živeli životom şvetaca. Ipak, oni su prosto živeli život onako kako ih je on pozivao da žive - na način na koji većina ljudskih bića kategorički odbija da živi, iz najironičnijeg razloga : Mislimo da je to previiše dobro da bi bilo istinito.

 

Komentari