Upoznavanje vašeg deteta sa konceptom i stvarnošću Boga – III Deo

12.06.2013. Tumačenje RS Bogom

Pričali smo o trajanju poznavanja dece sa idejom Boga. U poslednjem tekstu smo rekli…” Recimo da je vaša ćerka čula kod kuće drugarice da nas Bog kažnjava, ako ne radimo ono što On od nas želi.

Ona je čula da ako mi ne pazimo mogli bismo završiti u “paklu“. Sad šta kažete vi? ”Dušice, to nije istina.” ILI…” Ja se zaista nadam da to nije istina. Hajde da držimo palčeve.”


Da… ova pitanja o tome kako da postupimo nisu beznačajna pitanja. Pa hajde da se vratimo ovde i počnemo od početka. Prva stvar koju treba uraditi dok istražujete kako dete upoznati sa konceptom i stvarnošću Boga jeste, da vam bude jasno šta VI mislite o konceptu i stvarnosti Boga.


Pa hajde da napravimo jedan mali upit o vašim mislima i idejama…
Hajde da saznamo šta vi mislite o Bogu


Evo jednog malog kviza višestrukog izbora. Popunite sledeće tvrdnje. Možete odabrati jedan ili više od jednog odgovora od ponuđenih… ili date sopstveni odgovor.


1. Postojanje Boga je:


A. Čist mit i fikcija, i neistinit
B. Nešto u šta nisam siguran-a
C. Ne dovodim u pitanje ni na tren

 

MOLIM VAS OBRATITE PAŽNJU: AKO STE IZNAD ODABRALI “A“ ILI “B“ NEMA SVRHE DA DALJE NASTAVITE SA ČITANJEM OVOG TEKSTA. ON NIJE NAMENJEN ZA RODITELJE KOJI NE VERUJU U BOGA I KOJI PROSTO TRAŽE STRATEGIJE, KOJE ĆE KORISTITI O OVOM PITANJU AKO IH DECA UPITAJU.


OVAJ DOKUMENT JE NAMENJEN ZA RODITELJE KOJI SU PROČITALI RAZGOVORE S BOGOM, KOJI SE SLAŽU SA VEĆINOM NJEGOVIH TVRDNJI, I KOJI ŽELE DA PODELE NJEGOVE PORUKE SA SVOJOM DECOM.

(Kao što roditelji koji su pročitali ove knjige znaju, RsB ne tvrdi da postoji samo jedan način RAZUMEVANJA Boga, ni da su njegove poruke nepogrešiva istina o Bogu. Baš suprotno, najudarnije gledište u dijalogu je da spoljni autoritet ne bi trebao ikada da zameni nečije sopstveno unutarnje iskustvo koje se tiče toga ko i šta je Bog, šta Bog želi, Ii Božje uloge (ako ona postoji) u našim životima. Ipak, neko verovanje u neku vrstu Boga ili Božanske Suštine ili Univerzalne Energije je potrebno kako bi ostatak ovog posta imao smisla.)

2. Moj opis Boga je:


A. Jedan veliki čika na nebu, koji sedi na prestolu.


B. Neka Super Verzija čoveka, uz sposobnost da se ljuti, bude tužan, nervozan, frustriran ili razočaran baš kao i ljudi, sa namerom da kazni bilo koje ljudsko biće koje Ga ne sluša.


C. Jedno Super Biće koje izgleda baš kao muškarac, ali koji je ljubazan, brižan, saosećajan, oprašta, i voli, i koji nikada ne bi povredio ili oštetio nekoga, a još manje kažnjavao zbog njihovih grehova.


D. Jedno Super Biće koje izgleda baš kao žena, ali koje je ljubazno, brižno, saosećajano, oprašta, i voli, i koje nikada ne bi povredila ili oštetila nekoga, a još manje kažnjavala zbog njihovih grehova.


E. Jedno Super Biće koje nema Pol, ali koje je ljubazno, brižno, saosećajano, oprašta, i voli, i koje nikada ne bi povredilo ili oštetilo nekoga, a još manje kažnjavalo zbog njihovih grehova.


F. Jedno Super Biće koje uopšte ne izgleda kao čovek, ali koje ima sve ostale osobine pod C,D i E iznad.


G. Nije neko Super Biće uopšte, u ljudskom smislu, već suprotno, jedna Suština ili jedna Energija koja može da uzme bilo koji oblik ili formu koju Ono želi, ili nikakvu posebnu formu uopšte.


H. Jedna Suština ili Energija koja postoji u Potpunoj Celovitosti ( tj. Sve što postoji nije odvojeno od Toga, ili je “ništa do” To), i koja otelotvoruje Bezuslovnu Ljubav, Vrhunsku Inteligenciju, Krajnju Svesnost, Beskrajnu Mudrost i Neograničenu Moć.


I. Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


J. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam


3. Veza Boga i Života je:


A. Bog je stvorio život koji mi znamo, ali on je udaljen i odvojen od njega i nema kontrolu nad njime sad kad ga je stvorio.


B. Bog je stvorio život kakav znamo, i on je udaljen i odvojen od njega, i ima potpunu kontrolu nad njime sad kad ga je stvorio.

C.Bog je stvorio život kakav znamo, ali odvojen je i udaljen od njega, i sprovodi kontrolu nad njime kada ga određeni ljudi zamole za to, na neki način.


D.Bog je stvorio život kakav znamo, ali je udaljen i odvojen od njega ima potpunu sposobnost da ga kontroliše sad kad ga je stvorio, ali ipak bira da ne interveniše u svakodnevnom životu, i da prepusti ljude sopstvenim sredstvima.


E. Bog je stvorio život kakav znamo, ali je udaljen i odvojen od njega i ima sposobnost da ga u potpunosti kontroliše sad kada ga je stvorio, ali ipak bira da ne deluje u svakodnevnom životu, i želi da ljudima podari moć da zajedno stvore njihove ishode sa drugim ljudima, tako što će koristiti moć koju im je Bog dao.


F. Bog je stvorio život kakav znamo, i on je u jedinstvu sa i kao deo svega što živi, i ima mogućnost da sprovodi potpunu kontrolu nad životom sad kad ga je stvorio, ipak bira da ne interveniše direktno u svakodnevnom životu, jer želi da ljudima podari sposobnost da zajedno stvaraju njihove ishode uz druge ljude, tako što koriste moć koju im Bog daje.


G. Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


H. Ništa od gore navedenog; Ne znam I ne bi da nagađam


4. Božja svrha stvaranja života je:


A. Kako bi se Bog nečim zanimao.


B. Da utemelji jedan sistem Pravde i Pravednosti u Univerzumu, kako bi sve duše koje su se odvojile od Boga mogle imati šansu da se vrate Bogu i žive s Bogom zauvek ako to žele.


C. Kako bi doživeo Sebe na svaki mogući način, i spoznao Sebe na osnovu Svog Sopstvenog Iskustva, kroz iskazivanje Njegove Suštine i Njegove Energije u svakom fizičkom obliku.


D. Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


E. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam


 5. Božja funkcija u životu je:


A. Da sedi i posmatra stvari koje se dešavaju, ali da ništa ne preduzima.


B. Da sedi i posmatra stvari koje se dešavaju, i da nam pomaže kad nam je potrebno.


C. Da odgovara na naše molitve.


D. Da nas posmatra izbliza i da nam sudi kada umiremo, i odlučuje da li ćemo otiću u Raj ili Pakao na osnovu toga kako smo živeli naše živote.


E. Da stvara.


F. Da iskaže Božanstvo u svim svojim aspektima kroz proces zvan Život, koristeći njegove alate za iskazivanja Svih Fizičkih Stvari.


G. Da nam učini dostupnim Svoju Suštinu i Svoju Energiju bilo kad, bilo gde, i kako god mi želimo.


H. Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


I. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam


6. Naša Veza sa Bogom je:


A. Jedna misterija.


B. Bog je naš Otac, koji nas voli i tu je da nam pomogne u svakoj teškoći.


C. Bog je naš Stvaralac, koji nas je stvorio po Svojoj slici i prilici.


D. Bog je uvek sa nama, čaki i do kraja vremena.


E. Bog je Izvor naše stvaralačke moči, naše snage, naše mudrosti, i naše ljubavi.


F. Bog i mi smo Jedno, on je sjedinjen sa nama, on je isto što i mi, identični smo, nije odvojen od nas na bilo koji način, on živi u nama, živi kao mi, kroz nas; Bog je MI, I mi smo Bog, u individualnom iskazivanju.


G.Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


H. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam


7. Ono što Bog želi i zahteva od nas je:


A. Da slušamo Njegove zapovesti, vodimo se po Njegovim zakonima, sprovodimo Njegovu volju, uvidimo Njegovu pravednost, plašimo Njegovog Suda, odajemo počast Njegoj Božanstvenosti i veličamo Njegovu Slavu zauvek.


B. Da damo sve od sebe u svakoj situaciji, da budemo ljubazni prema drugima, i da ne povređuemo druge namerno.


C. Ništa uopšte.


D. Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


E. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam


8. Način komunikacije s Bogom je:


A. Sa strahom i strepnjom.


B. Sa verom i zahvalnošću.


C. Kao što biste pričali sa jednim ljubaznim i nežnim ocem.


D. Kao što biste pričali sa pravednim i moćnim vladarem.


E. Kao što biste pričali sa vašim najboljim prijateljem.


F. Kao što biste pričali sa nekim koga se plašite.


G. Kao što biste pričali sa nekim koga volite.


H. Kao što biste pričali sa nekim ko vam je potreban.


I. Kao što biste pričali sa nekim ko vam nije potreban.


J. Kao što biste pričali sa nekim za koga znate da je uvek prisutan.


K. Kao što biste pričali sa nekim za koga se nadate da je tu.


L. . Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


M. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam


9. Sam Život je:


A. Nešto što svi mi živimo, a da nismo to odabrali, ali se trudimo da ga živimo najbolje što možemo.


B. Jedno vreme agonije; suđenje i jedan test, koji nema očiglednu svrhu ili ishod.


C. Jedno vreme agonije; suđenje i jedan test, koji, ako položimo, omogućava da se vratimo Bogu,  a ako ne položimo, šalje nas u večne vatre pakla.


D. Neka škola, uz lekcije za učenje i jedan test na kraju, koji ako položimo, omogućava da se vratimo Bogu, a ako ne položimo, šalje nas u večne vatre pakla.


E. Neka škola, uz lekcije za učenje, ali nema prolaznog testa na kraju; to je prosto jedan proces učenja i rasta.


F. Nije neka škola, već jedno mesto i jedan način na koji smo pozvani da pokažemo ono što već znamo i potpuno razumemo naše postojanje, a ne samo ono što želimo da iskažemo i doživimo.


G. Jedan proces putem kojeg se neko biološko biće kreće od rođenja do smrti; a da ne zna stvarnost o sebi pre rođenja ili posle smrti; prost ishod jednog hemijskog procesa koji uključuje osnovnu svrhu i energiju života, odigrava se bez ikakve svrhe ili dizajna, razloga ili funkcije, objekta niti ishoda do kretanja kroz Ciklus Samog Života u svojim mnogim fizičkim formama.


H. Jedno putovanje duše od rođenja do smrti, sa razlogom, svrhom i funkcijom.

I. Jedan proces putem koga Bog izražava i doživljava Svoju Božanstvenost.


J. Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


K. Ništa od gore navedenog; Ne znam I ne bi da nagađam.

 

10. Svrha života je:


A. On nema svrhu. Samo postoji.


B. Ako ima svrhu, nama ona nije poznata; to je van naše sposobnosti shvatanja.


C. Evolucija; evolucija Samog Života kroz večno širenje iskazivanja i manifestovanja u mnogim njegovim formama.


D. Evolucija duše, kroz večno širenje iskazivanja i manifestovanja u mnogim njegovim formama.


E. Da objavimo i izjavimo, iskažemo i ispunimo, saznamo i doživimo Ko Smo Zaista Mi.


F. Da ponovo stvorite sebe iznova, u svakom zlatnom Sadašnjem trenutku, sledećoj najvećoj verziji najviše vizije koju ste ikada imali o tome Ko Ste Vi.


G. Da ljudska bića obezbede alate i načine kojima mogu naći spasenje i povratak Bogu u raj, odakle su došli.


H. Da bi obezbedio Boga alatima i načinima pomoću kojih On može spoznati Sebe eksperimentalno, a ne samo konceptualno.


I.Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


J. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam.

 

11. Ko sam i šta sam ja je:


A. Božja kreacija


B. Jedan biološki entitet; neka fizička životna forma, koja nije ista sa ostalim životnim formama na zemlji, osim u složenosti.


C. Jedno duhovno biće koje ima fizičko telo i um.


D. Dete Boga.


E. Deo Boga.


F. Jedinstven i unikatan iskaz Boga.


G. Jedna individualizacija Boga.


H. Samo Božanstvo u fizičkom obliku.


I. Ništa od gore navedenog, ali moj odgovor je: (ukucajte vaš odgovor ispod)


J. Ništa od gore navedenog; Ne znam i ne bi da nagađam


Ovo su pitanja sa kojima se suočavaju roditelji svakog dana – a biće ih još. Život će vam doneti još pitanja, ako mislite o velikim aspektima života uopšte na bilo koji način. A vaša deca će svakako da vam postave ova pitanja, makar samo zato što su to čuli napolju u velikom svetu oko njih, kao što je pomenuto pre.


Tako da je važno da donesete sopstvene zaključke i svesnost o Bogu, čak iako ove promene prevazilaze doba za vaspitanje vašeg deteta. Zaista, naročito ako prevazilaze.

 

 

Komentari